Процедура № 5588 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 21.09.2021 8,096.20 лв. без ДДС Договаряне Профил на купувача Договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП "ДГС Звездец" за Пакет № 2113-6.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.