Процедура № 5748 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 02.12.2021 52,808.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2201 и Обект №2203 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2201 и Обект №2203 бб,чб,цр,бл,чдб,мжд,дб,кгбр 598 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м. 632 куб.м. 73 куб.м. 1772 куб.м.