Процедура № 5933 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 11.02.2022 19,200.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Звездец“ до населените места със средно извозно разстояние 6 км.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2212 и Обект №2213 дб,цр,гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м.