Процедура № 6055 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 31.03.2022 79,137.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2214, Обект №2215 и Обект № 2216 , находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2214, Обект №2215 и Обект №2216 дб, цр, кгбр, бб, чб, бк, лп, гбр, мжд, срлп, здгл, бк 859 куб.м. 771 куб.м. 49 куб.м. 356 куб.м. 630 куб.м. 26 куб.м. 2691 куб.м.