Процедура № 6898 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 55,075.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обект № 2403 от ЛФ-2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект 2403 бл, изгр, цр, гбр, кгбр 351 куб.м. 8 куб.м. 33 куб.м. 92 куб.м. 994 куб.м. 41 куб.м. 1519 куб.м.