Процедура № 6899 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 69,242.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2404 и Обект №2405, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2404 и Обект №2405 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр 126 куб.м. 131 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 1680 куб.м. 6 куб.м. 1960 куб.м.