slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5638 ДГС Звездец 02.11.2021 Събиране на оферти с обява 945.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5592 ДГС Звездец 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5588 ДГС Звездец 21.09.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5525 ДГС Звездец 25.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5490 ДГС Звездец 16.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5482 ДГС Звездец 13.08.2021 дб,цр, гбр,кгбр Пакет №2102-9 Процедури за продажба на дървесина 26,653.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5446 ДГС Звездец 20.07.2021 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5399 ДГС Звездец 27.07.2021 Открита процедура 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5396 ДГС Звездец 25.06.2021 цр Позиция №4 ( вкл. Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2) Процедури за продажба на дървесина 3,425.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5395 ДГС Звездец 25.06.2021 дб Позиция №3 ( вкл. Пакет № 2112-1 и Пакет № 2113-1) Процедури за продажба на дървесина 8,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5254 ДГС Звездец 10.05.2021 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5234 ДГС Звездец 09.04.2021 дб,цр,кгбр Обект № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5162 на ДГС Звездец от 22.03.2021 е прекратена!
5162 ДГС Звездец 22.03.2021 дб, цр, кгбр ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5091 на ДГС Звездец от 02.03.2021 е прекратена!
5091 ДГС Звездец 02.03.2021 дб, цр, кгбр ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5024 ДГС Звездец 04.02.2021 дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб ОБЕКТ № 2114, ОБЕКТ №2115 , ОБЕКТ №2116, ОБЕКТ№2117 И ОБЕКТ №2118 Продажба на стояща дървесина на корен 237,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5023 ДГС Звездец 04.02.2021 дб, цр,гбр, кгбр ОБЕКТ № 2112 и ОБЕКТ №2113 Процедури за добив на дървесина 37,626.32 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4952 ДГС Звездец 04.01.2021 цр,дб,гбр,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 77,105.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4924 ДГС Звездец 17.12.2020 цр,дб,гбр,бк,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет /Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4832 ДГС Звездец 01.12.2020 цр,дб,гбр,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4830 ДГС Звездец 30.11.2020 чб,дб,цр,бк,гбр,кгбр Обект №2111 Процедури за добив на дървесина 26,428.12 лв. без ДДС Профил на купувача