slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4828 ДГС Звездец 01.12.2020 дб Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) Процедури за продажба на дървесина 41,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4826 ДГС Звездец 30.11.2020 бб,чб Обект №2110 Продажба на стояща дървесина на корен 13,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4796 ДГС Звездец 27.11.2020 дб,цр,гбр,чдб, бк, кгбр,мжд, здгл,бб, чб Обект №2103, №2104, №2105, №2106, №2107, №2108 и №2109 Продажба на стояща дървесина на корен 220,249.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4795 ДГС Звездец 27.11.2020 дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд ОБЕКТ № 2101 и ОБЕКТ №2102 Процедури за добив на дървесина 48,402.08 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4717 ДГС Звездец 23.10.2020 дб, цр,гбр, трп Обект №2025 Процедури за добив на дървесина 13,498.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4693 ДГС Звездец 13.10.2020 Събиране на оферти с обява 950.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4682 ДГС Звездец 14.10.2020 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4576 ДГС Звездец 28.08.2020 дб, цр,гбр, кгбр, трп Обект №2025 и Обект №2026 Процедури за добив на дървесина 30,496.94 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4575 ДГС Звездец 28.08.2020 дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024 Продажба на стояща дървесина на корен 103,562.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4538 ДГС Звездец 11.08.2020 бб,чб,дб,цр,гбр, трп,кгбр 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4490 ДГС Звездец 23.07.2020 дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр Обект № 2015, Обект № 2017 и Обект №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4447 ДГС Звездец 03.07.2020 дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4356 ДГС Звездец 12.06.2020 дб,цр,гбр Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 32,836.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4355 ДГС Звездец 12.06.2020 дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 Продажба на стояща дървесина на корен 302,834.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4289 ДГС Звездец 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4286 ДГС Звездец 26.05.2020 бб,чб Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2; Процедури за продажба на дървесина 63,994.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4285 ДГС Звездец 26.05.2020 дб,цр, бк, кгбр, игбр, трп ОБЕКТ № 2013, ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 И ОБЕКТ №2017 Продажба на стояща дървесина на корен 295,507.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4233 ДГС Звездец 15.05.2020 дб, цр,гбр, бк, кгбр ОБЕКТ № 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 27,712.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4176 ДГС Звездец 28.05.2020 Открита процедура 14,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4144 ДГС Звездец 06.04.2020 чб,бб,дб,гбр,мжд Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача