slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5933 ДГС Звездец 11.02.2022 дб,цр,гбр Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за продажба на дървесина 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5746 ДГС Звездец 03.12.2021 дб,цр,кгбр Пакет №2203-1 Процедури за продажба на дървесина 115,832.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5482 ДГС Звездец 13.08.2021 дб,цр, гбр,кгбр Пакет №2102-9 Процедури за продажба на дървесина 26,653.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5396 ДГС Звездец 25.06.2021 цр Позиция №4 ( вкл. Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2) Процедури за продажба на дървесина 3,425.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5395 ДГС Звездец 25.06.2021 дб Позиция №3 ( вкл. Пакет № 2112-1 и Пакет № 2113-1) Процедури за продажба на дървесина 8,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4952 ДГС Звездец 04.01.2021 цр,дб,гбр,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2) и Пакет № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 77,105.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4924 ДГС Звездец 17.12.2020 цр,дб,гбр,бк,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет /Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4832 ДГС Звездец 01.12.2020 цр,дб,гбр,кгбр,мжд Позиция №2 ( вкл. Пакет № 2101-2; Пакет № 2102-2), Пакет/Обект № 2101-3 и Пакет/Обект № 2102-3 Процедури за продажба на дървесина 120,177.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4828 ДГС Звездец 01.12.2020 дб Позиция №1 ( вкл. Пакет № 2101-1; Пакет № 2102-1 и Пакет № 2111-1) Процедури за продажба на дървесина 41,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4356 ДГС Звездец 12.06.2020 дб,цр,гбр Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 32,836.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4286 ДГС Звездец 26.05.2020 бб,чб Пакет № 2011-1; Пакет №2011-2; Процедури за продажба на дървесина 63,994.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4032 ДГС Звездец 23.03.2020 бб,чб,дб,цр,гбр Обект /Пакет №2011-1; Обект/Пакет №2011-2 и Обект/Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 99,336.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3873 на ДГС Звездец от 10.02.2020 е прекратена!
3873 ДГС Звездец 10.02.2020 дб,цр, бк, кгбр,гбр Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 Процедури за продажба на дървесина 70,479.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3851 на ДГС Звездец от 03.02.2020 е прекратена!
3851 ДГС Звездец 03.02.2020 цр,дб,гбр,чб Обект №4 ( включващи: Пакет № 2004-2; Пакет №2005-3; Пакет №2009-3 и Пакет № 2010-3) и Пакет №2002-2 Процедури за продажба на дървесина 53,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3808 на ДГС Звездец от 22.01.2020 е прекратена!
3808 ДГС Звездец 22.01.2020 дб,цр,гбр,кгбр Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 Процедури за продажба на дървесина 75,158.82 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3777 ДГС Звездец 14.01.2020 дб,цр,бб,чб,кгбр,гбр Пакет № 2001-1; Пакет №2001-2; Пакет №2002-1 ; Пакет №2002-2; Пакет № 2005-2; Пакет № 2009-2 и Пакет № 2010-2 Процедури за продажба на дървесина 208,251.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3446 ДГС Звездец 30.09.2019 дъб, цер 1910-5 Процедури за продажба на дървесина 9,052.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3408 на ДГС Звездец от 20.09.2019 е прекратена!
3408 ДГС Звездец 20.09.2019 дъб, цер 1910-5 Процедури за продажба на дървесина 9,052.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3331 ДГС Звездец 06.08.2019 чб 1.8.-4 Процедури за продажба на дървесина 2,142.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3280 на ДГС Звездец от 30.07.2019 е прекратена!
3280 ДГС Звездец 30.07.2019 чб Пакет № 1.8.-4 Процедури за продажба на дървесина 2,142.30 лв. без ДДС