slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5749 ДГС Звездец 02.12.2021 цр,бл,кгбр,мжд Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 Продажба на стояща дървесина на корен 150,103.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5024 ДГС Звездец 04.02.2021 дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб ОБЕКТ № 2114, ОБЕКТ №2115 , ОБЕКТ №2116, ОБЕКТ№2117 И ОБЕКТ №2118 Продажба на стояща дървесина на корен 237,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4826 ДГС Звездец 30.11.2020 бб,чб Обект №2110 Продажба на стояща дървесина на корен 13,795.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4796 ДГС Звездец 27.11.2020 дб,цр,гбр,чдб, бк, кгбр,мжд, здгл,бб, чб Обект №2103, №2104, №2105, №2106, №2107, №2108 и №2109 Продажба на стояща дървесина на корен 220,249.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4575 ДГС Звездец 28.08.2020 дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024 Продажба на стояща дървесина на корен 103,562.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4538 ДГС Звездец 11.08.2020 бб,чб,дб,цр,гбр, трп,кгбр 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4490 ДГС Звездец 23.07.2020 дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр Обект № 2015, Обект № 2017 и Обект №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4447 ДГС Звездец 03.07.2020 дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4355 ДГС Звездец 12.06.2020 дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 Продажба на стояща дървесина на корен 302,834.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4285 ДГС Звездец 26.05.2020 дб,цр, бк, кгбр, игбр, трп ОБЕКТ № 2013, ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 И ОБЕКТ №2017 Продажба на стояща дървесина на корен 295,507.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4233 ДГС Звездец 15.05.2020 дб, цр,гбр, бк, кгбр ОБЕКТ № 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 27,712.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4144 ДГС Звездец 06.04.2020 чб,бб,дб,гбр,мжд Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4049 ДГС Звездец 27.03.2020 04.05.2020 дб,цр,гбр, кгбр,трп Обект № 2013, Обект №2014, Обект №2015 Продажба на стояща дървесина на корен 217,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4033 ДГС Звездец 23.03.2020 бб,чб,дб,гбр, мжд Обект №2012 Продажба на стояща дървесина на корен 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2002 ДГС Звездец 12.04.2018 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1315 ДГС Звездец 24.08.2017 дб,цр, гбр, изгбр, мжд, бб, чб,здгл Обект № 1713 Продажба на стояща дървесина на корен 23,596.00 лв. без ДДС