slide

Ценоразписи | ДГС Звездец

2302-7
Файл
Добавен
13.12.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от Обект 2302-4
Файл
Добавен
28.11.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от обекти 2318-10 и 2319-7
Файл
Добавен
27.11.2023 / ДГС Звездец
Ценоразпис за Обект 2302-3
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Звездец
Продажба на дърва по ценоразпис - Обект 2306-4
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Звездец
Ценоразпис за остатъци от Обект 2306-3
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от обект № 2318-8, отдел/подотдел 62: а, с;
Файл
Добавен
21.09.2023 / ДГС Звездец
Остатъци от обект/пакет 2318-9, отдел/подотдел 260: б, г, к;
Файл
Добавен
21.09.2023 / ДГС Звездец
Ценоразспис Обект 2218
Файл
Добавен
29.07.2022 / ДГС Звездец
Ценоразспис пакети 2212-2 и 2213-2
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Звездец
Ценоразпис 2111-5
Файл
Добавен
10.12.2021 / ДГС Звездец
Ценоразпис 2112-6
Файл
Добавен
13.10.2021 / ДГС Звездец
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.08.2021 / ДГС Звездец
Ценоразпис 2101-4
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Звездец
Ценоразпис 2102-8
Файл
Добавен
08.03.2021 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - ЗВЕЗДЕЦ
Файл
Добавен
19.02.2021 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - ЗВЕЗДЕЦ:
Файл
Добавен
18.02.2021 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - ЗВЕЗДЕЦ
Файл
Добавен
18.02.2021 / ДГС Звездец
Ценоразпис за Обект/Пакет № 2102-5
Файл
Добавен
04.02.2021 / ДГС Звездец
Ценоразспис 2111-2. отдели 40-в,г; 66-п
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Звездец