Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: с. Звездец П.к. 8170, ул. „Петрова нива” № 7

e-mail : dgszvezdets@uidp-sliven.com
тел. 05959/2230
факс