slide

Контакти | ДГС Звездец

Директор:
инж. Атанас Апостолов Спасов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
с. Звездец П.к. 8170, ул. „Петрова нива” № 7
e-mail:
dgszvezdets@uidp-sliven.com
телефон:
05959/2281
факс: