slide

Планове и разчети | ДГС Звездец

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
27.01.2023 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
08.06.2022 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
27.01.2022 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2021г.
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина 2020/10.06.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Звездец
Годишен план 2020г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 год.
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Звездец" за 2019 г.
Файл
Добавен
11.02.2019 / ДГС Звездец
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" ПРЕЗ 2019Г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" за 2018г.
Файл
Добавен
07.02.2018 / ДГС Звездец
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Звездец
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2017 г.
Файл
Добавен
17.08.2017 / ДГС Звездец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
02.02.2017 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г.
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Звездец
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016г. в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
25.10.2016 / ДГС Звездец