Документи

Справка дърва за огрев за местно население 2020г.
Файл
Добавен
17.06.2020 / ДГС Звездец
Обявление по чл.38 от "НУРВДГТДОСПДНДГП"
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Звездец
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Звездец
Справка за обема дървесина за физически лица за 2018 г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Звездец
Резюме , във връзка със сертификацията на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Звездец
Обявление за предложени количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Звездец" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Звездец
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ЗВЕЗДЕЦ" СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОКЛАД
Файл
Добавен
19.07.2017 / ДГС Звездец