Грска сертификация

Предвидени мероприятия за 2020 г.
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина 2020/10.06
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Звездец
Резюме на мониторинга по индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Звездец
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Звездец
Декларация
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Звездец
Политика и цели на управление
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Резюме на ГСП 2018 год.
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Анализ на екологичните стойности
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 год.
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Процедура за обезщетение
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Вътрешни правила за собственост и права на работниците
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Списък НГП и услуги
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Анализ
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Вътрешни правила за корупция
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Вътрешни правила
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Звездец
Доклад животни
Файл
Добавен
10.05.2019 / ДГС Звездец
Доклад растения
Файл
Добавен
10.05.2019 / ДГС Звездец
Предвидени мероприятия за 2019 год.
Файл
Добавен
10.05.2019 / ДГС Звездец
Резюме на мониторинга
Файл
Добавен
10.05.2019 / ДГС Звездец