Процедура № 5712 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!
ДГС Звездец 15.11.2021 8,096.20 лв. без ДДС Договаряне Профил на купувача договаряне
Предмет Продажбата на дървесина от Пакет №2113-6 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.