Процедура № 6181 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 28.06.2022 59,850.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина за Обект № 2218

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2218 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, бк, кгбр, кл 129 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1412 куб.м. 564 куб.м. 0 куб.м. 2113 куб.м.