Процедура № 6380 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 05.12.2022 247,554.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обект №2301, Обект №2302, Обект №2306, Обект №2307, Обект №2309 и Обект №2311 от ЛФ-2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2301, Обект №2302, Обект №2306, Обект №2307, Обект №2309 и Обект №2311 бб, чб, дб, цр, гбр, бк, мжд, кгбр, срлп, здгл 1550 куб.м. 606 куб.м. 140 куб.м. 1296 куб.м. 3010 куб.м. 245 куб.м. 6847 куб.м.