Процедура № 6502 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 05.01.2023 86,535.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2318 и Обект №2319, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2318 и Обект №2319 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр, бк 112 куб.м. 140 куб.м. 20 куб.м. 348 куб.м. 1807 куб.м. 29 куб.м. 2456 куб.м.