slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
303 ДГС Звездец „Подръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутeри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Звездец” 14.10.2015
302 ДГС Звездец "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Звездец" 14.10.2015

281 ДГС Звездец "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Звездец" 28.09.2015

266 ДГС Звездец „Доставка, чрез закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец” 07.09.2015

248 ДГС Звездец Информация плащания ДГС Звездец 19.08.2015


м. юни.rar /08.07.2016/
месец юли.rar /05.08.2016/
август.rar /09.09.2016/
септември.pdf /07.10.2016/
Инф.октомври- фактури.rar /08.11.2016/
ноември.rar /12.12.2016/
декември.rar /10.01.2017/
244 ДГС Звездец Договaр. без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите ТП ДГС Звездец 18.08.2015
205 ДГС Звездец „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително профилактика, диагностика, ремонт, монтаж на резервни части, доставка на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, извършване на годишен технически преглед при ДГС Звездец 07.07.2015

188 ДГС Звездец “Ползване под наем на 1бр. МПС за превоз на работници, наети по граждански договори за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП „ДГС Звездец” 29.06.2015187 ДГС Звездец „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Звездец ” 29.06.2015
85 ДГС Звездец Информация по чл.44 ал.10 ДГС ЗВЕЗДЕЦ 27.03.2015
86 ДГС Звездец Информация по чл.44 ал.10 ДГС ЗВЕЗДЕЦ 27.03.2015
43 ДГС Звездец „Извършване на строително - монтажни работи: основен ремонт на покрива на адм. сграда на ТП "ДГС Звездец" и довършване изграждането на летен кът; както и доставка на обзавеждане” 07.01.2015


31 ДГС Звездец „Изготвяне на проект за строителство на стопанска постройка - сграда за инвентар за нуждите Териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец” 10.12.201430 ДГС Звездец „Изготвяне на проект за строителство на стопанска постройка - сграда за инвентар за нуждите Териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец” 10.12.2014

2 ДГС Звездец "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Звездец", предвидени в Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" 24.11.2014