Процедура № 5931 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 11.02.2022 39,972.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2212 и Обект №2213 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2212 и Обект №2213 дб,цр,гбр,бк,дк,чдб,мжд,трб,кгбр,лп,срлп 77 куб.м. 235 куб.м. 17 куб.м. 11 куб.м. 1054 куб.м. 14 куб.м. 1408 куб.м.