slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6970 ДГС Звездец 29.02.2024 01.03.2024 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,457.97 лв. без ДДС Профил на купувача