slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5731 ДГС Звездец 19.11.2021 Договаряне 6,559.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!
5712 ДГС Звездец 15.11.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5588 ДГС Звездец 21.09.2021 Договаряне 8,096.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4143 на ДГС Звездец от 06.04.2020 е прекратена!
4143 ДГС Звездец 06.04.2020 Договаряне 26,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача