slide

Процедури | ДГС Звездец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6947 ДГС Звездец 14.02.2024 15.02.2024 бл, чб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412 Процедури за добив на дървесина 216,154.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6936 ДГС Звездец 06.02.2024 07.02.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр, чб Обект №2410 и Обект №2413 Процедури за добив на дървесина 118,797.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6899 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр Обект №2404 и Обект №2405 Процедури за добив на дървесина 69,242.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6898 ДГС Звездец 04.01.2024 05.01.2024 бл, изгр, цр, гбр, кгбр Обект 2403 Процедури за добив на дървесина 55,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6502 ДГС Звездец 05.01.2023 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр, бк Обект №2318 и Обект №2319 Процедури за добив на дървесина 86,535.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6380 ДГС Звездец 05.12.2022 бб, чб, дб, цр, гбр, бк, мжд, кгбр, срлп, здгл Обект №2301, Обект №2302, Обект №2306, Обект №2307, Обект №2309 и Обект №2311 Процедури за добив на дървесина 247,554.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6181 ДГС Звездец 28.06.2022 чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, бк, кгбр, кл Обект №2218 Процедури за добив на дървесина 59,850.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6055 ДГС Звездец 31.03.2022 дб, цр, кгбр, бб, чб, бк, лп, гбр, мжд, срлп, здгл, бк Обект №2214, Обект №2215 и Обект №2216 Процедури за добив на дървесина 79,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5931 ДГС Звездец 11.02.2022 дб,цр,гбр,бк,дк,чдб,мжд,трб,кгбр,лп,срлп Обект №2212 и Обект №2213 Процедури за добив на дървесина 39,972.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5748 ДГС Звездец 02.12.2021 бб,чб,цр,бл,чдб,мжд,дб,кгбр Обект №2201 и Обект №2203 Процедури за добив на дървесина 52,808.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5234 ДГС Звездец 09.04.2021 дб,цр,кгбр Обект № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5162 на ДГС Звездец от 22.03.2021 е прекратена!
5162 ДГС Звездец 22.03.2021 дб, цр, кгбр ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5091 на ДГС Звездец от 02.03.2021 е прекратена!
5091 ДГС Звездец 02.03.2021 дб, цр, кгбр ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5023 ДГС Звездец 04.02.2021 дб, цр,гбр, кгбр ОБЕКТ № 2112 и ОБЕКТ №2113 Процедури за добив на дървесина 37,626.32 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4830 ДГС Звездец 30.11.2020 чб,дб,цр,бк,гбр,кгбр Обект №2111 Процедури за добив на дървесина 26,428.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4795 ДГС Звездец 27.11.2020 дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд ОБЕКТ № 2101 и ОБЕКТ №2102 Процедури за добив на дървесина 48,402.08 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4717 ДГС Звездец 23.10.2020 дб, цр,гбр, трп Обект №2025 Процедури за добив на дървесина 13,498.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4576 ДГС Звездец 28.08.2020 дб, цр,гбр, кгбр, трп Обект №2025 и Обект №2026 Процедури за добив на дървесина 30,496.94 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4031 ДГС Звездец 23.03.2020 бб,чб Обект №2011 Процедури за добив на дървесина 24,600.77 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3852 ДГС Звездец 03.02.2020 дб,цр,гбр,мжд,кгбр Обекти № 2003 Процедури за добив на дървесина 25,062.06 лв. без ДДС Профил на купувача